TBMM Çalışmaları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TARİH:04.12.2015 Yorumlar (1)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.04.12.2015
 
Mustafa Ali BALBAY
İzmir Milletvekili
 
2 Aralık 2015 tarih ve 29550 sayılı Resmi Gazete ’de Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin (71/349/AT) yürürlükten kaldırıldığı yayımlanmıştır.
Bu bağlamda;
  1. 13 yıldır yürürlükte olan Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik hangi nedenden dolayı yürürlükten kaldırılmıştır?
  2. Yönetmelik ile gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçları bu yönetmeliğin eklerine uygun bir şekilde AT Kalibrasyon Sertifikasına kaydedilmesini sağlamakta iken yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ile gemi tanklarında taşınan yüklere ait kalibrasyon sertifikası tutulmayacak mıdır?
  3. Bu durumda özellikle petrol, ham petrol, sıvı halde kimyasal ürünler ile sıvılaştırılmış yada sıkıştırılmış halde gaz gibi,  sıvı veya gaz hâlde yük taşıyan gemilerin tanklarının kalibrasyon kayıtları hangi metot ve yöntem ile kontrol edilecektir ve tutulacaktır?  Ya da tanklarda sevki gerçekleştirilen sıvıların ölçümü yapılmayacak mıdır?
  4. Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması için ilgili sektör paydaşlarından ve meslek odalarından görüş alınmış mıdır?  Görüş veren kurum ve kuruluşlar kimlerdir?  Görüşleri nedir?
  5. Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldığına göre, deniz yolu ile gerçekleştirilen özellikle yakıt kaçakçılığı nasıl önlenecektir?  Bu durum kaçakçılığı meşrulaştırmak değil midir?
  6. Son günlerde Rusya tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin IŞİD terör örgütünün petrol sevkiyatıyla ve ticaretiyle isnat edildiği bir dönemle mevcut yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasının ilgisi var mıdır?
 

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 1 )

  • 15-12-2015, 21:28:30Remzi Demir

    Başarılarınızın devamını Dilerim...