TBMM Çalışmaları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TARİH:22.09.2015 Yorumlar (0)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 
Mustafa Ali BALBAY
İzmir Milletvekili
 
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. İzmir ilimizde tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişmiş olup, ayrıca tekstil, konfeksiyon, demir çelik, otomotiv, seramik, çimento, gübre ve tarım makinaları gibi pek çok sanayi kolunda da üretim yapılarak, iç ve dış piyasalara pazarlanmaktadır.  İzmir ilimize bu konularda en önemli olanağı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgesi sunmaktadır.  Yine ülkemizin en yüksek ticaret hacmine sahip Ege Serbest Bölgesi İzmir’dedir.  Öte yandan İzmir ilimiz tarih, kültür, doğa, deniz, sağlık, kongre ve fuar merkezleri ile de müthiş bir turizm merkezidir.
Bütün bu coğrafi, ticari ve ekonomik yapısına rağmen İzmir ilimiz özellikle AKP iktidarları döneminde hak ettiği desteği ve yatırımı alamamıştır.
Bu çerçevede;
1.      İzmir’in bu özellikleri göz önünde tutularak AKP iktidarları tarafından ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak hangi plan, proje ve yatırımlar gerçekleştirilmiştir?
2.      2014 yılı rakamlarına göre 45,5 milyar TL. ile en fazla vergi ödeyen üçüncü il olan İzmir, AKP iktidarları döneminde yıllar itibarıyla ne kadar yardım almıştır?  İlimizin hazineden hak ettiği payı alamamasının sebebi nedir? Yani İzmir Merkezi Hükümete 5 verirken karşılığında neden 1 almaktadır?
3.      2014 yılı verilerine göre çok daha az vergi ödeyen Ankara’nın İzmir’den daha fazla destek ve yatırım almasının nedeni nedir?
4.      İzmirli sanayicilerimiz sırf teşvik uygulaması nedeniyle, başka illere yatırıma yönelmektedir.  İzmir için iş ve istihdam kaybına neden olan bu konuda bir önlem alacak mısınız?
5.      Son olarak 2011 seçimlerinde İzmir ilimize yönelik vadedilen 35 projeden hangileri gerçekleştirilmiştir?
6.      Ayrıca İzmir’e Başbakanlık Ofisi açılmasının amacı nedir?  Başka hangi illerde Başbakanlık Ofisi açılacaktır? 
 
 

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 0 )