TBMM Çalışmaları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TARİH:22.09.2015 Yorumlar (0)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.22.09.2015
 
Mustafa Ali BALBAY
İzmir Milletvekili
 
 
20 Eylül 2015 tarihinde Sivil Dayanışma Platformu tarafından organize edilen İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM Başkanı olarak şahsınız katıldınız. 
Mitingde Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmasında:
HDP’yi baraj altında bırakın çağrısı yaparak, “1 Kasım’a kadar çok çalışacaksınız, onları baraj altında bırakacaksınız, 1 Kasım’da AK Parti’yi yeniden tek başına iktidara getireceksiniz.”
TBMM Başkanı olarak konuşmanızda:
TBMM toplumsal barış ve güvenin sağlanmasının yegâne adresidir. En zor dönemlerde yedi düvele karşı koymasını bilen bu millet, yaşadığımız bu zor dönemleri de mutlaka aşacaktır. Bunun en büyük güvencesi bu ülkenin dört bir yanında yaşayan, her türlü inanç, kimlik ve siyasal görüş sahibi 78 milyon insanımızın ortak bir arada yaşama iradesi ve kardeşlik arzusudur.”
Aynı mitingde 1 Kasım seçimlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise:
"1 Kasım için sizlerden tarihi bir karar, tarihi bir gayret istiyoruz. Bu millet, adam gibi adam bu millet, inşallah tehditlere kulak asmadan gereğini yapacaktır. 1 Kasım seçimlerinde TBMM’ye hangi partiden olursa olsun fark etmez, 550 tane yerli, milli, bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak milletvekili göndermenizi istiyorum. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştır.
Bu çerçevede:
1.      "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" adı altında gerçekleştirilen mitinge başka hangi siyasi parti, kurum ve kuruluşlar davet edilmiştir? Edilmemiş ise sebebi nedir?
2.      TBMM Başkanı olarak konuşmanızda vurguladığınız ülkenin dört bir yanında yaşayan, her türlü inanç, kimlik ve siyasi görüşe sahip insanlarımız ve temsilcileri mitingde yer almış mıdır?
3.      Şu anda toplumsal kutuplaşma yetersiz mi geldi ki Cumhurbaşkanı milletvekillerini de “milli”, “gayri milli” vekil diye ayırabiliyor?
4.      Parlamenter sistemde milletvekili diye anılan parlamento üyeleri artık milli vekil diye mi isimlendirilecek?
5.      Anayasada Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında bulunmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı artık milletvekillerinin sicil amirliğini de mi yapacak?
6.      Teröre karşı tek ses deyip, bunu sadece AKP’nin propagandasına çevirmek, sadece bir partiye oy istemek değil midir?
7.      7 Haziran 2015 genel seçimleri ile oluşan 25 nci dönem TBMM toplumsal barış ve güvenin sağlanmasında neden yegâne adres olarak çalışmamıştır?
8.      TBMM’nin çalışması için gerekli organların oluşturulmasını neden sağlamadınız?
9.      25 nci dönem için seçilen milletvekillerinden Cumhurbaşkanının tanımlamasına uymayan milletvekilleri var mıdır, kimlerdir?
10.  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen 21 – 22 – 23 – 24 ve 25 nci dönem milletvekillerinden başka ülkelerin vatandaşı olan üyeler olmuş mudur? Kimlerdir?

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 0 )