TBMM Çalışmaları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TARİH:21.09.2015 Yorumlar (0)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 
Mustafa Ali BALBAY
İzmir Milletvekili
 
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan halk oylaması ile 12 nci Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmiştir. Cumhurbaşkanı için, Anayasamızın 104 ncü maddesinde “görev ve yetkileri”, 105 nci maddesinde ise “sorumluluk ve sorumsuzluk hali” belirlenmiştir.  Cumhurbaşkanı Anayasamızın 104 ve 105 nci maddelerinde yer alan görev ve yetkileri ile sorumluluk ve sorumsuzluk halini ifa ederken de, yine Anayasamızın 103 ncü maddesinde yer alan ve TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği “…üzerime aldığım bu görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” yeminine sadık kalarak yapacaktır.
Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı 07 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine gittiğimiz bu günlerde siyasi partilerin seçim propagandalarını takip eden kimi illerde toplu açılış törenleri ile adeta miting yapmaktadır.
Bu “Toplu Açılış Töreni” uygulamasının bir örneği de 09 Mayıs 2015 tarihinde İzmir ilimizde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu toplu açılış töreninde İzmir ilimiz için 626 tesisin/projenin açılışının yapıldığı ifade edilmiştir. 
Bu çerçevede;
1.      Sayın Cumhurbaşkanı bu açılışları hangi “görev ve yetkileri” ile “sorumluluk ve sorumsuzluk hali” kapsamında yapmaktadır?
2.      Son olarak İzmir ilimiz için açılışı gerçekleştirilen 626 adet proje veya yatırımlar kalem kalem nelerdir?  Bu yatırımlar hangi Bakanlıkların veya bağlı kurum veya kuruluşların gerçekleştirdiği proje ve yatırımlardır?  Maliyetleri ayrı ayrı ne kadardır?
3.      İzmir ilimiz için açılışı yapılan bu proje ve yatırımların toplam maliyeti ne kadardır?
4.      Bu proje ve yatırımlar İzmir ilimizin kalkınmasına ve ekonomik gelişmesine hangi katkıları sağlayacaktır?
5.      İzmir ilimiz için açılışı yapılan proje ve yatırımlara hangi tarihlerde başlanmış ve hangi tarihlerde bitirilmiştir?  Projelerin ihale ve tamamlanma bedelleri ne kadardır?  Bu proje ve yatırımlar hangi firmalar tarafından yapılmıştır?
 

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 0 )