TBMM Çalışmaları

TÜRKİYE BÜYÜYK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜYK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yorumlar (0)
TÜRKİYE BÜYÜYK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 
Mustafa Ali BALBAY
İzmir Milletvekili
 
İzmir - Ödemiş ilçemizin Bozdağlar eteklerinde yer alan Gölcük, Oğuzlar, Bayırlı, Çağlayan, Çobanlar, Dolaylar, Mursallı, Günlüce ve Çamyayla (Köy) mahallelerini içine alan oldukça geniş bir bölgede altın madeni aramak ve çıkarmak için çalışmalar yürütülmektedir.  Bu kapsamda 07 Temmuz 2015 Salı günü Ödemiş ilçemizin Dolaylar Mahallesi’nde Çevresel Etki Değerlendirme toplantısı yapılmaya çalışılmıştır.  Toplantı, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, belediye yetkililerinin ve ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yoğun tepkisi nedeniyle gerçekleştirilememiştir.
Ödemiş, tarıma dayalı ekonomisi olan, yüzölçümünün %36’sını tarım arazisinin oluşturduğunu, 21 binden fazla ailenin geçimini tarımla uğraşarak, üreterek sağladığı bir ilçedir. Öyle ki, ilçede patates, incir, zeytin, karpuz, susam, kestane, tütün, üzüm gibi yaş sebzeler üretilmekte ve yörenin verimli topraklarında, bir yılda üç ayrı ürün elde edilmektedir.
Bu bağlamda;
1.      Ödemiş ilçemizin çeşitli (köy) mahallelerini etkileyecek olan altın madeni işletmeciliği için yapılan ÇED başvurusu için süreç hangi aşamadadır?
2.      Bölgede altın maden işletmeciliği için kullanılacak alan ne kadardır?  Ne kadar süreli işletilecektir? Hangi teknolojik imkanlar ve kimyasallar kullanılarak çıkarılması ve işlenmesi hedeflenmektedir?
3.      Bölgemizde altın madeni işletmeciliği için ilgili kurum ve kuruluşlardan, meslek odalarından, akademik odalardan, muhtar ve yöre halkından alınan görüşler nedir?
4.      İlçemizde yaşayan bitki dokusu, ağaç türleri, yetiştirilen tarımsal ürünler, hayvan varlığımız ile su kaynakları üzerindeki etkileri ne olacaktır?
5.      Ödemiş ilçemizin bölgesel ve ülke genelindeki tarımsal faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, altın mı yoksa tarımsal doku ve üretilen ürünler mi tercih edilmelidir?
6.      Tarımsal üretim gerçekleştirilen topraklar üzerinde maden işletmelerine onay veren dünyada başka ülkeler mevcut mudur?
7.      Tarım topraklarının korunması için ilgili bakanlığın televizyonlarda “Kamu Spotu“ yayınlamasına rağmen, uygulamada tarımsal üretim yapılan araziler üzerinde her türlü HES, RES kurulmasını, taş, mermer, kum ocakları ile bakır, altın madeni işletmelerine izin verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?  
8.      Ayrıca İzmir ilimizde kaç adet altın, mermer, taş ve kum ocağı işletmesi bulunmaktadır?
9.      ÇED onayı verilerek tarımsal alanlar içinde faaliyet gösteren işletmeler ile yöre halkının kazanç ve kayıpları kıyaslandığında nasıl bir sonuç ortaya çıkmaktadır?
10.  İzmir’de ve ülkemizin birçok ilinde doğayı, havayı, suyu, bitki örtüsünü, her türlü canlı varlığımızı, yerüstü bütün zenginliklerimizi ve toprağımızı yok eden, tarladan sofraya kadar gıda güvenliğimizi olumsuz etkileyen bu işletmelerin durdurulması için hükümet olarak bir planlamanız var mıdır?
 

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 0 )