TBMM Çalışmaları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TARİH:07.05.2015 Yorumlar (0)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.07.05.2015
 
Mustafa Ali BALBAY
İzmir Milletvekili
 
13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa-Soma’da meydana gelen ve 301 işçimizin şehit olmasına neden olan maden faciasının üzerinden bir yıl geçti.  Facianın ardından şehit madencilerimizin yakınlarına destek olmak amacıyla gerek resmi kurum ve kuruluşlar, gerekse özel teşebbüsler aracılığıyla çok sayıda bağış ve yardım kampanyası yürütülmüştür.  Bu bağış ve yardımlar İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay eli ile ilgililere dağıtılmıştır.
Bu bağlamda;
1.       Yaşanan bu facianın ardından şehit madenci ailelere ulaştırılmak üzere yapılan nakdi yardım miktarı ne kadardır?  Ayrıca yapılan ayni yardımlar nelerdir?
2.       Nakdi ve ayni yardımda bulunan kurum kuruluş ve özel teşebbüsler ile vatandaşlarımızın katkısı ne olmuştur?  Bu hususlarda bir envanter tutulmuş mudur?  Dökümü nasıldır?
3.       Toplanan bağış ve ayni yardımlar 301 şehit madencimizin ailelerine hangi usul ve yöntemlerle dağıtılmıştır?
4.       Şehit madencilerimizin ailelerine başka iş imkanı sağlanmış mıdır?  Hangi ailelerden kimler bu imkandan yararlanmıştır?
5.       Yaşanan facia nedeniyle mağdur ailelerimizin çocuklarına yönelik hangi çalışmalar yürütüldü ve yürütülmektedir?  Sosyal güvencelerinin sağlanması ve varsa sağlık sorunlarının giderilmesi için tedavi süresince her türlü masrafları karşılanmakta mıdır?
6.       Yaşanan facia nedeniyle kamuoyuna bilgilendirmede bulunan kimi maden işçilerimizin ayrıca işten çıkarıldığı ve hiçbir sosyal hakkının verilmediği bilgileri doğru mudur?
7.       Yaşanan bu faciada maden ocağının denetim/inceleme/değerlendirme/kontrol görev ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kusurlu bulunan ve soruşturma geçiren bir kamu görevlisi olmuş mudur?  
8.       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşanan faciada idari ve siyasi bakımdan kusurlu değil ise, görülmekte olan Soma davasına Sayın Bakanların müdahil olmaları yönünde bir talimat vermeyi düşünür müsünüz?
9.       Yaşanan bu faciadan sonra günümüze kadar başka maden faciaları yaşanmış mıdır?  Hangi maden ocaklarında ve hangi nedenlerden dolayı yaşanmıştır?  Yaşanan bu maden kazalarında kaç maden işçimiz daha vefat etmiştir?  Bu maden ocaklarına yönelik hangi adli ve idari işlemler yapılmaktadır?
10.   Bir daha maden kazaları yaşanmaması ve can kaybının olmaması için hükümet olarak kalıcı hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 0 )