Manşet

DEVLET SGK'LIYA DESTEK BAĞ-KUR'LUYA KÖSTEK OLMAZ

DEVLET SGK'LIYA DESTEK BAĞ-KUR'LUYA KÖSTEK OLMAZ
TARİH:15.02.2016 Yorumlar (0)
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay AKP tarafından Bağ-Kurlular için yaratılan prim ödemelerindeki adaletsizliğin giderilmesi için TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdi.  Balbay 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenecek bir geçici madde ile Bağ-Kurluların yaşadığı bu büyük prim artışının önüne geçilebileceğini ifade etti. Devletin çalışan, üreten arasında ayrım yapamayacağını, buna neden olan AKP uygulamasının ise bu teklifle giderilebileceğini ayrıca vurguladı.
 
Balbay kanun teklifinin gerekçesinde şunları söyledi:
 
7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerine yönelik siyasi partilerin seçim bildirgelerinde çeşitli vaatler yer almıştır.  Seçim kampanyasının belirleyici bildirgesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ortaya konan bildirge olmuştur.  CHP toplumsal yaşamın en düşük gelirine sahip asgari ücretli işçi, emekli kesimleri için bildirgesinde önemli ekonomik çözüm önerilerine yer vermiştir. CHP’nin çalışan ve düşük gelirli emeklinin yaşam kalitesini biraz olsun artırmasını sağlayacak olan asgari ücretliye net 1.500TL. (BinbeşyüzTürkLirası) maaş vaadi ile emeklilerimiz için öngördüğü iki bayramda birer maaş ikramiye vaadi AKP tarafından kaynak sorgulanması ile karşılanmıştır.
 
Ortaya çıkan seçim sonuçları sonrası, oluşturulan kaos ve terör eylemleri nedeniyle 1 Kasım 2015 tarihinde seçimlerin yenilenmesi kararı verilmiştir.  Bu karar sonrası seçim bildirgelerini güncelleyen siyasi partiler CHP’nin 7 Haziran seçim bildirgesini kötü bir şekilde kopyalayarak halkımıza sunmuşlardır.  Bu süreçte asgari ücreti 1.300 TL (BinüçyüzTürkLirası) yapacağını vaat eden AKP seçimlerden birinci parti çıkmıştır.  Kurulan 64. hükümetin icraatları arasında asgari ücreti 1.300TL’ye çıkarma hususunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na görüş sunulmuş ve komisyon tarafından varılan mutabakat ile bu sağlanmıştır.  Ancak kopya uygulanan bu artış işçi, işveren ve emek dünyası arasında bir takım belirsizlikler ve memnuniyetsizlikler doğurmuştur.  
 
Özellikle önceki yıllarda yüzde 10 ila 13 arası yıllık prim artışı ile karşılaşan Bağ-Kurlular, bu uygulama ile 2016 yılı için yaklaşık yüzde 30’a varan bir prim artışı ile karşı karşıya kalmışlardır. Yaşanan bu prim artışının Bağ-Kurlular açısından ödemede yarattığı mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.  Bu mağduriyetin giderilmesi için, SSK primlerinde sağlanan hazine desteğinin kendi namına çalışan BAĞ-KUR sigortalıları içinde uygulanması, adalet ve hakkaniyet açısından zorunludur.
 
Balbay teklifi ile eklenecek geçici maddenin ise şu şekilde düzenlenmesini istedi:
 
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, tarımsal faaliyette bulunanların, sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, bu kişilerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

YORUM YAZ

YORUMLAR ( 0 )